A BETLEHEM...

La música popular catalana ens diu moltes coses sobre el Nadal. Concretament hi ha una famosa cançó "A Batlehem me'n vull anar", que ens presenta en imatges quotidianes aquelles coses que fan mandra al "rabadà" alhora d'anar cap al pessebre. Després de superar les dificultats, les nostres febleses i fins i tot els dubtes, acabem cantant una cançó al pessebre de Betlehem.

La colla del NADALET hem fet el nostre "a Betlehem" per fer un homenatge a la tradició de la nostra terra.
Nadalet 20xx
A BETLEHEM M'EN VULL ANAR